Site icon Dr. Rıza Kadılar

Liderlik Paradoksları ve Kapsayıcılık

Üstesinden gelebildiğimiz ya da  çekinip uzak kaldığımız nice çelişkiler liderlik serüvenimizin gidişatını belirler. Ve liderlik yolculuğu birbirinden farklı paradokslar ve üstesinden gelinmesi gereken çelişkili durumlarla doludur. Bireyin bu zorlu durumları nasıl ele alacağı konusunda yapacağı duygusal ve yetkilikler boyutunda içsel hazırlık liderlik gelişimi anlamında belki de en önemli kazanımları bize sunmaktadır.

Bu bağlamda tasarladığımız ve hibrit formatta sunduğumuz bu gelişim ve dönüşüm programı hakkında detaylı bilgi için ilgili web sitemizi inceleyebilirsiniz:

https://rizakadilaracademy.com/courses/liderlik-paradokslari-ve-kapsayicilik/ 

 

Kayıt için link

Programın tasarımı hakkında özet bilgi:

Gelişim ve dönüşüm programlarına yaklaşımımız ve öğrenme süreçleri hakkında felsefemiz hakkında bilgi vermek gerekirse:  Tasarımlarımız bireyin bir kalıba girmeye veya bir formata uymaya zorlanması değil, Kolb öğrenme döngüsü çerçevesinde arzulanan değişim ve dönüşümü bireyin kendi gerçekleri ve doğruları çerçevesinde özgünleştirmesi ve  içselleştirmesi prensibine dayanmaktadır. Bu programın tasarımı da aynı yaklaşım ile şu şekilde beş aşamadan oluşacak şekilde yapılmıştır:

  1. Farkındalık
  2. Bilgi edinme ve konu hakkında yeni perspektifler geliştirme
  3. Bu edinimler üzerine derin düşünme ile yansıtarak farkındalık arttırmak
  4. Uygulama ve deneyim paylaşımı ile arzu edilen dönüşüm ve değişim sürecini hayata geçirmek
  5. Dönüşümü içselleştirmek

 

Bu programda katılımcılarımızın  konu ile  ilgilendikleri anda ve hatta belki de daha öncesinde farkındalık süreçlerinin başlamış olduğunu varsayarak eğitim gününe kadar Canvas eğitim platformu üzerinden yapacakları izlemeler, okumalar ve yansıtıcı çalışmalar ile ikinci ve üçüncü başlığı gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir. Uygulama ve eğitim gününde diğer katılımcılarla beraber yapılan çalışmalar ve paylaşımlar ile konunun daha da kapsamlı ve bütünsel şekilde deneyimlenmesi ve arzu edilen değişim sürecinin derinleşmesi ön görülmektedir. Beşinci ve en önemli konu olan dönüşümün içselleştirilmesi için de eğitim gününü takip eden bir ay içinde yapılacak kişisel çalışmalar ve birebir koçluk desteği programa yerleştirilmiştir.

Exit mobile version