"Enter"a basıp içeriğe geçin

Liderlik ile ilgili beş önemli husus

Geçtiğimiz sene not almışım kendime… Bugün paylaşmak geldi içimden:

Liderlik & Hayat İçin Beş Önemli Konu

Marshall Goldsmith ve Alan Weiss’in “Lifestorming” eserinden alıntı

Gelişim yolculuğu şaşalı bir şekilde değil, yavaş ve aşamalı ilerler. Bu tamamen her gün bir şeyler yapmakla ilgili –küçük şeyler de dahil-, yoksa büyük atılımlar için bekleyip hiçbir şey yapmayarak değil. Çocuklar bu şekilde çok hızlı gelişirler. Öyleyse yetişkinler olarak biz neden farklı olalım?

Yetişkinlerle ilgili zorluk, gelişimin kişisel iradeye bağlı olmasıdır. Eğer kendi gelişimimizle ilgili bilinçli olarak adımlar atmazsak gelişme kaydedemeyiz. Eğer sürekli olarak bir şeyler öğrenmek için çabalamazsak, durgunlaşırız ve gelişimimiz durur. Rahat olabiliriz ama kendimize bir katkımız olmaz.

Liderlikte ve yaşamda gelişimimizi sürdürmek için öğrenmeyi sürekli kılmalıyız. En olumlu haliyle söylemek gerekirse, öğrenme bizim gücümüzdür ve dolayısıyla sürekli öğrenme içerisinde olan kişiler –yedisinde veya yetmişinde farketmez- bu güçlerini sürekli olarak arttırıyor demektir. Gelişim yolculuğumuz bu güç biriktirme sürecinin bir parçasıdır, ki böylece kendimize ve başkalarına yardımcı olabiliriz.

Aşağıdaki konularda sürekli olarak öğrenmeli ve gücümüzü arttırmalıyız:

  • Sağlık: Sağlığımızı, özellikle de fiziksel durumumuz değiştiğinde korumak için neler yapmalıyız? Hangi durumlarda proaktif olabiliriz ve nelere karşı reaktif olmalıyız? Sadece moda ve söylentiden ibaret olan şeyler nelerdir, gerçekler nelerdir? Hangi fiziksel aktiviteler bizim için yararlıdır?
  • Para: Yaşamımızın farklı evrelerinde farklı yaşam tarzları için ne kadar paraya ihtiyacımız olur? Yatırım stratejilerimizi nasıl değiştirmeliyiz? Risk toleransımız ne ölçüdedir veya toleranslı olmalı mıyız? Bankalarla nasıl bir ilişki geliştirmeliyiz?
  • İlişkiler: Uzun dönemli ancak kötü gidiyor olan ve düzeltilmesi (veya terkedilmesi) gereken ilişkilerimiz var mı? Kariyerimiz için yeni ve uygun ilişkiler kuruyor muyuz? İlişkilerimizi, ufkumuzu genişletecek, bize yeni işler kazandıracak ve gelişimimize katkı sağlayacak şekilde planlıyor muyuz?
  • Mutluluk: Mutluluk kaynaklarımızı genişletiyor muyuz? Mutluluğu limondan limonata yapmakla ve limonatadan da turunçgil endüstrisi yaratmakla sentezleyebiliyor muyuz? Başkalarının mutlu olmasını sağlıyor muyuz ve kendi mutluluğumuzu arkadaşlarımızla ve ailemizle paylaşıyor muyuz?
  • Anlam: Mutluluk ve anlam birbirleriyle yakın ilişki içindedir. Çoğumuz mutluluk arayışı içinde olduğumuza inanırız. Gerçekte yapmamız gereken ise mutluluğu yaratma çabası içinde olmaktır. Anlam yaratmak, mutluluğun devamlılığını da içinde barındırır.

Yaşamın geliştirilmesi (lifestorming), kendimiz için bağımsız ve cesur anlamlar yaratabilmemiz, toplum ve medya tarafından sürekli olarak bize dayatılan dışsal anlamlardan sakınılması ile ilgilidir. Bizim pozisyonumuz, kimsenin zenginlik yaratmadan zenginliği tüketememesinde olduğu gibi mutluluğu üretmeden bunu tüketememesi şeklinde olmalıdır. Kimse hayatında yalnızca alıcı ve tüketici olmamalıdır.

Gerçekten başarılı olan kişiler mutludurlar, zira anlam dolu bir hayat sürdürürler. Hayatları anlam doludur, zira mutludurlar. Mutluluk ve anlam arasındaki karşılıklı ilişkinin farkındadırlar. Muhteşem bir hayat için anlam ve mutluluğa ihtiyacımız var. Yaşamı geliştirmenin (lifestorming) özü budur.

Orijinali için link

Mentorluk deyince…